HR ENG

Katalog dvoranske aukcije

Učitavanje predmeta
Brzac

Lot 1

Anton Karinger

Procjena E 6.000 - 7.000

Početna cijena E 5.700

Mrtva priroda

Lot 2

Izidor Kršnjavi

Procjena E 3.000 - 4.000

Početna cijena E 1.800

Žena u pejzažu

Lot 3

Vlaho Bukovac

Procjena E 25.000 - 30.000

Početna cijena E 20.000

Mladost

Lot 4

Vlaho Bukovac

Procjena E 68.000 - 70.000

Početna cijena E 68.000

Japanka

Lot 5

Vlaho Bukovac

Procjena E 40.000 - 50.000

Početna cijena E 23.000

Pupoljak

Lot 6

Vlaho Bukovac

Procjena E 10.000 - 12.000

Početna cijena E 6.000

Morski pejzaž

Lot 7

Vlaho Bukovac

Procjena E 24.000 - 26.000

Početna cijena E 24.000

S ušća Neretve

Lot 8

Mato Celestin Medović

Procjena E 10.000 - 12.000

Početna cijena E 8.000

Mrtva priroda

Lot 9

Slava Raškaj

Procjena E 26.000 - 28.000

Početna cijena E 26.000

Portret oca

Lot 10

Marino Tartaglia

Procjena E 20.000 - 22.000

Početna cijena E 18.000

Češljanje

Lot 11

Marijan Trepše

Procjena E 8.000 - 10.000

Početna cijena E 6.500

Radnice

Lot 12

Marijan Trepše

Procjena E 6.000 - 7.000

Početna cijena E 5.000

Djevojčica

Lot 13

Nikolai Vasiljevič Haritonov

Procjena E 5.500 - 7.000

Početna cijena E 5.000

Mrtva priroda

Lot 14

Karlo Mijić

Procjena E 5.000 - 6.000

Početna cijena E 4.500

Manastir sv. Jovana na Ohridu

Lot 15

Beta Vukanović

Procjena E 3.000 - 4.000

Početna cijena E 2.200

Korčula

Lot 16

Nasta Rojc

Procjena E 2.000 - 2.500

Početna cijena E 1.700

Ciglana

Lot 17

Juraj Plančić

Procjena E 4.000 - 4.500

Početna cijena E 3.800

Iz Starog Grada

Lot 18

Juraj Plančić

Procjena E 4.000 - 4.500

Početna cijena E 3.500

Skica

Lot 19

Juraj Plančić

Procjena E 2.000 - 2.500

Početna cijena E 1.500

Oblaci

Lot 20

Vladimir Varlaj

Procjena E 700 - 800

Početna cijena E 600

Park

Lot 21

Antun Motika

Procjena E 3.000 - 3.500

Početna cijena E 2.500

Na Savi

Lot 22

Ernest Tomašević

Procjena E 2.500 - 3.500

Početna cijena E 2.200

Balada

Lot 23

Vilim Svečnjak

Procjena E 700 - 800

Početna cijena E 600

Kraljević Marko

Lot 24

Antun Augustinčić

Procjena E 2.200 - 3.000

Početna cijena E 2.200

Korčulanska pjaca

Lot 25

Vilko Šeferov

Procjena E 2.000 - 2.500

Početna cijena E 1.800

Dubrovnik

Lot 26

Vilko Šeferov

Procjena E 3.500 - 4.000

Početna cijena E 3.000

Proljeće

Lot 27

Oton Postružnik

Procjena E 2.000 - 2.500

Početna cijena E 1.500

Ekvinocij (Uzburkano more)

Lot 28

Vjekoslav Parać

Procjena E 3.000 - 3.500

Početna cijena E 3.000

Vila Dražica u Opatiji

Lot 29

Nevenka Đorđević

Procjena E 3.000 - 3.500

Početna cijena E 3.000

Pogled kroz prozor

Lot 30

Mladen Veža

Procjena E 3.000 - 3.500

Početna cijena E 2.700

Poluakt

Lot 31

Oskar Herman

Procjena E 3.500 - 4.000

Početna cijena E 3.200

Akt

Lot 32

Frano Kršinić

Procjena E 2.200 - 2.500

Početna cijena E 2.000

Konj

Lot 33

Stipe Sikirica

Procjena E 2.500 - 3.000

Početna cijena E 2.200

Partizani

Lot 34

Andrija Maurović

Procjena E 2.000 - 2.500

Početna cijena E 1.700

Prodavač smokava

Lot 35

Andrija Maurović

Procjena E 2.000 - 2.500

Početna cijena E 1.700

Mrtva priroda s cvijećem

Lot 36

Antun Motika

Procjena E 4.500 - 5.000

Početna cijena E 4.500

Bik

Lot 37

Antun Motika

Procjena E 3.200 - 3.500

Početna cijena E 3.000

Kompozicija

Lot 38

Dušan Džamonja

Procjena E 8.000 - 9.000

Početna cijena E 7.000

Model - XVIII/B

Lot 39

Dušan Džamonja

Procjena E 2.000 - 2.200

Početna cijena E 1.800

Jarboli

Lot 40

Vera Josipović

Procjena E 2.500 - 3.000

Početna cijena E 2.000

Gromače 16 - 64

Lot 41

Oton Gliha

Procjena E 9.000 - 10.000

Početna cijena E 8.500

K - 11

Lot 42

Julije Knifer

Procjena E 60.000 - 70.000

Početna cijena E 55.000

Plavi meandar

Lot 43

Julije Knifer

Procjena E 800 - 1.000

Početna cijena E 700

Mrtva priroda

Lot 44

Miljenko Stančić

Procjena E 300 - 400

Početna cijena E 300

Bez naziva

Lot 45

Vasilije Jordan

Procjena E 400 - 500

Početna cijena E 350

Bez naziva

Lot 46

Vasilije Jordan

Procjena E 400 - 500

Početna cijena E 350

Figura

Lot 47

Marino Tartaglia

Procjena E 2.000 - 2.200

Početna cijena E 1.500

Fantasmagorie

Lot 48

Ordan Petlevski

Procjena E 1.000 - 1.200

Početna cijena E 600

Žardinjera

Lot 49

Nikola Reiser

Procjena E 2.000 - 2.500

Početna cijena E 2.000

Bez naziva

Lot 50

Fra Ambroz Testen

Procjena E 500 - 600

Početna cijena E 400

Ulična impresija

Lot 51

Mladen Grčević

Procjena E 500 - 600

Početna cijena E 450

XX. stoljeće

Lot 52

Stanko Vrtovec

Procjena E 400 - 500

Početna cijena E 200

HNK Zagreb

Lot 53

Zvonimir Mihanović

Procjena E 10.000 - 12. 000

Početna cijena E 9.000

Lastovo

Lot 54

Edo Murtić

Procjena E 50.000 - 55.000

Početna cijena E 45.000

Dingač

Lot 55

Edo Murtić

Procjena E 12.000 - 13.000

Početna cijena E 11.000

Dvije ptice

Lot 56

Edo Murtić

Procjena E 10.000 - 12.000

Početna cijena E 9.000

Nevjesta

Lot 57

Đuro Pulitika

Procjena E 3.500 - 4.000

Početna cijena E 3.500

Plavi pejzaž

Lot 58

Đuro Pulitika

Procjena E 2.200 - 2.500

Početna cijena E 2.000

Gradele

Lot 59

Ivo Vojvodić

Procjena E 2.500 - 3.000

Početna cijena E 2.400

Naročiti otkucaji 3

Lot 60

Josip Diminić

Procjena E 6.000 - 7.000

Početna cijena E 5.000

Portret Ljube Ivančića

Lot 61

Zlatan Vrkljan

Procjena E 800 - 1.000

Početna cijena E 600

Površina mora

Lot 62

Alem Korkut

Procjena E 1.000 - 1.200

Početna cijena E 900

I love you

Lot 63

Boris Glumac Slavenski

Procjena E 5.500 - 6.000

Početna cijena E 5.000

corners/taureau

Lot 64

Anabel Zanze

Procjena E 1.500 - 1.800

Početna cijena E 1300

Torzo

Lot 65

Alana Kajfež

Procjena E 800 - 1.000

Početna cijena E 700

Arrangement of Things

Lot 66

Dunja Janković

Procjena E 600 - 800

Početna cijena E 500

Funny Angle

Lot 67

Dunja Janković

Procjena E 600 - 800

Početna cijena E 500

Refleksije

Lot 68

Ivana Puljić

Procjena E 1.300 - 1.500

Početna cijena E 1.200

WhatsApp

Lot 69

Ivana Puljić

Procjena E 1.300 - 1.500

Početna cijena E 1.200

Ptica pod suncem

Lot 70

Pablo Picasso

Procjena E 2.300 - 2.500

Početna cijena E 2.200

Ptica s crvom

Lot 71

Pablo Picasso

Procjena E 2.400 - 2.600

Početna cijena E 2.300

Dvije plesačice

Lot 72

Pablo Picasso

Procjena E 4.500 - 5.000

Početna cijena E 4.200

Prizor s plaže

Lot 73

Pablo Picasso

Procjena E 4.500 - 5.000

Početna cijena E 4.100

Sova

Lot 74

Pablo Picasso

Procjena E 10.000 - 11.000

Početna cijena E 9.400

Prijava za procjene i aukcije

M +385 (0)99 333 9433

M +385 (0)99 357 1303

E info@artsalonzagreb.hr