HR ENG
Dolazak na aukciju
Pismeni nalog
Telefonska aukcija

Dolazim osobno u Art salon Zagreb za vrijeme predaukcijske izložbe ili još ranije.

Ispunjavam Prijavu za sudjelovanje na aukciji. Ako niste od ranije poznati klijent Art salona Zagreb možda ćemo Vas zamoliti da ispunite i prijavu za nove klijente.

Dolazim na aukciju, dobivam aukcijski broj i sudjelujem u aukciji.

Pristup u aukcijsku dvoranu je dopušten samo sa aukcijskim brojem.

Ispunjavam Nalog za aukciju (sa oznakom pismena ponuda)
Nalog za aukciju dostavljam


pismom na adresu Art salon Zagreb, Ilica12, 10 000 Zagreb, Hrvatska
ili
faxom +385 1 483 09 05
ili
E-poštom na info@artsalonzagreb.hr

ASZ Vas naziva i potvrđuje primitak Vase ponude. Ako niste od ranije poznati klijent Art salona Zagreb možda ćemo Vas zamoliti da ispunite i prijavu za nove klijente.

Naša kuća sudjeluje u Vaše ime na aukciji do one svote koju ste Vi odredili.

Ispunjavam Nalog za aukciju (sa oznakom telefonska ponuda)
Nalog za aukciju dostavljam


pismom na adresu Art salon Zagreb, Ilica12, 10 000 Zagreb, Hrvatska
ili
faxom +385 1 483 09 05
ili
E-poštom na info@artsalonzagreb.hr

ASZ Vas naziva i potvrduje primitak Vase ponude. Ako niste od ranije poznati klijent Art salona Zagreb možda ćemo Vas zamoliti da ispunite i prijavu za nove klijente.

Naša kuća Vas nazivamo direktno s aukcije i ispunjava Vase upute.

Prijava za procjene i aukcije

M +385 (0)99 333 9433

M +385 (0)99 357 1303

E info@artsalonzagreb.hr