HR ENG
<< Povratak na katalog

28

Vrč

visina 29cm, moguće Meissen

€ 450 - 500

Prijava za procjene i aukcije

M +385 (0)99 333 9433

M +385 (0)99 357 1303

E info@artsalonzagreb.hr