HR ENG
<< Povratak na katalog

34

Karl Hagenauer

(1906.-1986.):

 Konjanik, visina 12cm, cca 1930.

 Signirano sredina monogram

€ 400 - 600

Prijava za procjene i aukcije

M +385 (0)99 333 9433

M +385 (0)99 357 1303

E info@artsalonzagreb.hr