HR ENG
<< Povratak na katalog

111

Tomislav Gotovac (1937.–2010.):

Jebe mi se živo

AO, 11.5x16.5cm, 1978.-1991.

Iz ciklusa Hrvatske psovke

sign dd Tomislav Gotovac 1978/1991

€ 3.500 - 4.200

Prijava za procjene i aukcije

M +385 (0)99 333 9433

M +385 (0)99 357 1303

E info@artsalonzagreb.hr