HR ENG
<< Povratak na katalog

75

Mirko Rački (1879.–1982.):

Bludno kolo

akvarel

44x64cm

Iz ciklusa Pakao

sign dd M. Račky, do 1910.

€ 1.200 - 1.500

Prijava za procjene i aukcije

M +385 (0)99 333 9433

M +385 (0)99 357 1303

E info@artsalonzagreb.hr